SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA

Drukuj
Utworzono: niedziela, 03, wrzesień 2017 Autor: x.Julian W.

„Idźcie i głoście”.

Nowy rok duszpasterski i katechetyczny w naszej wspólnocie.

 

Po wakacyjnej przerwie powracamy do publikowania naszej gazety „Parafia Katedralna”. Poprzez nią chcemy przekazywać aktualne sprawy z życia wspólnoty parafialnej. Dziękuję ks. Krzysztofowi Szopie za troskę nad redagowaniem i drukiem tej gazety.

Pod koniec wakacji nastąpiły nieliczne zmiany w składzie personalnym wśród kapłanów i sióstr zakonnych posługujących w naszej parafii. Ks. Mariusz Fijałkiewicz otrzymał przeniesienie do parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tarnowcu. Jesteśmy Mu wdzięczni za dotychczasowa pracę w naszej parafii i życzymy Bożego błogosławieństwa oraz opieki Matki Bożej w dalszej posłudze kapłańskiej. Na Jego miejsce został mianowany wikariuszem ks. Paweł Wójcik z parafii pw. Św. Józefa w Rzeszowie. Podejmie On także posługę katechetyczną w Szkole Podstawowej nr 23.

We wspólnocie sióstr felicjanek posługujących w naszej parafii nastąpiła jedna personalna zmiana. S.M. Rachela została skierowana na placówkę w Szorczu. Dziękujemy Jej za ofiarna pracę w naszej parafii i życzymy Bożej opieki w nowych wyzwaniach zakonnych. Witamy po raz kolejny we wspólnocie naszej parafii s. M. Klarę, która podjęła pracę na plebanii.

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego Bożej opiece i wstawiennictwu Pani Fatimskiej polecamy trud rodziców, nauczycieli, katechetów w kształtowaniu umysłów i serc dzieci i młodzieży. Jako duszpasterze chcemy podjąć współpracę nad rozwojem życia duchowego dzieci i młodzieży naszej parafii. Ze szczególną troską i prośbą zwracamy się do rodziców dzieci rozpoczynających przygotowanie do I spowiedzi i Komunii świętej. Przykład wiary i praktykowanie jej przez rodziców jest najlepszym sposobem przybliżenia do Jezusa i łaski sakramentów świętych. Niedzielna Eucharystia i spotkania formacyjne organizowane w parafii oraz katecheza szkolna niech będą szczerym zatroskaniem na drodze do spotkania
z Jezusem w sakramentach pokuty i Eucharystii.

Zapraszamy także młodzież naszej parafii do aktywnego uczestnictwa w spotkaniach i nabożeństwach przygotowujących do sakramentu bierzmowania. Zwracamy się również z prośbą do rodziców tej młodzieży, aby zechcieli wspierać i towarzyszyć swoim dzieciom na drodze do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

Rok ubiegły nacechowany duchowością chrzcielną, wypływającą z faktu przyjęcia przez nas sakramentu chrztu św. predysponuje nas do tego, by iść dalej, nie pozostać „chrześcijaninem tylko z imienia”. Zadanie duszpasterskie obecnego roku wzywa do tego, by dzielić się wiarą: „Idźcie i głoście”! Uzdolnienie do tej misji otrzymaliśmy w sakramencie bierzmowania. Tak jak Duch Święty w dniu Pięćdziesiątnicy napełnił Apostołów światłem, mocą i odwagą, by głosili poganom Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie, tak my również zostaliśmy namaszczeni (naznaczeni) olejem krzyżma w czasie bierzmowania, aby być świadkami Chrystusa i głosić Go innym. Otrzymaliśmy także uzdolnienie, uposażanie darami Ducha Świętego, by takie zadanie wypełnić.

Nie trzeba jechać do krajów misyjnych, by głosić Ewangelię tym, co jeszcze Jej nie znają. Znaleźliśmy się w takiej sytuacji społeczno – religijnej w naszej Ojczyźnie, także w naszej parafii, że o Ewangelii trzeba przypominać, bo została zapomniana. Trzeba Ją przywoływać na nowo jako zasadę naszego chrześcijańskiego życia, bo często górę biorą zwyczaje nieco pogańskie. Wystarczy wspomnieć chociażby „rytuał niedzielnych zakupów”, czy ciągłe przebywanie w wirtualnym świecie zeświecczałych treści mniemających nic wspólnego z wiarą, a jakże często ją ośmieszających albo wprost niszczących. Nowy rok duszpasterski jest więc sposobną okazją, by z tych naleciałości „stylu życia bez Boga” otrząsnąć się samemu, ale też zatroszczyć się o innych, szczególnie tych, którzy zostali powierzeni naszej pieczy.

„Idźcie i głoście” to chociażby przypomnienie wszystkim domownikom: Dziś jest niedziela, dzień święty, przeznaczony na spotkanie z Bogiem. To uświadomienie sobie, dzieciom, młodzieży, że wiara człowieka rodzi się z osobowego spotkania z Jezusem. To bardzo ważne przypomnienie w sytuacji, gdy wielu młodych ludzi tkwi w wirtualnym świecie niemal „przyklejonych” do ekranów smartfonów, tabletów i laptopów, a sporo dorosłych wpatruje się bezkrytycznie w ekran telewizora.

We wspólnocie naszej parafii jest wiele przestrzeni i okazji by formować i umacniać swoją wiarę poprzez uczestnictwo w grupach duszpasterskich dzieci, młodzieży i dorosłych. Zapraszamy do zainteresowania się i zaangażowania w te formy ewangelizacji.

W trosce o właściwy poziom oddziaływania duszpasterskiego naszej parafii podjęliśmy inicjatywę by Msza św. w sobotę o godz. 18.00 była liturgią niedzielną dla tych, którzy z różnych powodów nie mogą uczestniczyć we Mszy św. w niedzielę.

Odpowiadając na sugestie rodziców proponujemy by Msza św. w niedzielę o godz. 12.00 była z liturgią dla dzieci (poza okolicznościami liturgii diecezjalnej z udziałem ks. Biskupa).

W przygotowaniu jest także instalacja monitora i transmisji przebiegu liturgii do kościoła dolnego by mogli w niej uczestniczyć w pełni osoby niepełnosprawne i rodzice z małymi dziećmi.

U początku nowego roku szkolnego i duszpasterskiego nasz wspólny trud pracy wychowawczej, katechetycznej i duszpasterskiej zawierzamy Bożej Opatrzności, wstawiennictwu Pani Fatimskiej i opiece św. Józefa.

 

 Ks. Krzysztof Gołąbek

 Proboszcz

stat4u

Reklamy ukazujące się w serwisie są
częścią statystyk STAT4U.
Parafia Katedralna nie ponosi
odpowiedzialności za ich treść.

Dziś jest: 19.12.2018. Joomla 2.5 templates. Parafia Katedralna Rzeszów 2012. Przygotowanie strony: zikomp. Redaktor: X.Bogusław.