Duszpasterstwa

Duszpasterstwo Charytatywne

Duszpasterstwo Charytatywne

Parafialny zespół charytatywny, utworzony w roku 1989, przyjął nazwę:

Komisja Charytatywna im św. Józefa Sebastiana Pelczara przy Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Rzeszowie

Zespół liczy 25 osób.

Zadaniem zespołu jest tworzenie solidarności parafian wokół idei pomocy ludziom potrzebującym. Odbywa się to poprzez podejmowanie różnych form działalności charytatywnej i stwarzanie w ten sposób możliwości uczestnictwa w dziełach miłosierdzia wszystkim parafianom. Miłosierdzie jest bowiem warunkiem zbawienia i sprawiedliwego urządzenia świata.

Uczynki miłosierdzia co do ciała obejmują opłacanie obiadów w ciągu roku szkolnego dla ok. 40 dzieci z rodzin wielodzietnych, osieroconych, ubogich, systematyczną pomoc materialną dla ok. 10 rodzin i dorywczą dla ok. 30 rodzin. Fundusze na ten cel pochodzą głównie z ofiar ok. 100 osobowej, solidarnej grupy parafian, którzy systematycznie w ciągu roku wpłacają określone kwoty za pokitowaniem. Poza tym fundusze są uzupełniane ze zbiórki pieniężnej w Tygodniu Miłosierdzia. Pomocą są również dary żywnościowe składane w Wielką Sobotę oraz dary w postaci odzieży, obuwia, sprzętu gospodarstwa domowego i inne, składane w każdą środę tygodnia w Punktach Pomocy Rzeczowej przy ul. Podwisłocze 10a i przy kościele.

Kolejnym dziełem miłosierdzia jest prowadzenie zajęć wychowawczych, sportowych, gimnastyki zdrowotnej, rajdów pieszych, wycieczek dla dzieci z terenu parafii, w czasie wolnym od nauki, zgodnie z wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II, aby uchronić je przed złymi wpływami, zwłaszcza przed zataczającą coraz szersze kręgi narkomanią. Do prowadzenia zajęć włączają się rodzice, studenci i klerycy.

W zamierzeniach jest organizowanie pomocy opiekuńczej i medycznej dla osób potrzebujących tego rodzaju pomocy, przy udziale parafian, jak również studentów, młodzieży i pracowników służby zdrowia.

Komisja Charytatywna posiada własne pisemko "Piękne życie"" - którego tematem są cnoty ludzkie oraz szczegółowe sprawozdanie z działalności charytatywnej. Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w nasze działania.

stat4u

Reklamy ukazujące się w serwisie są
częścią statystyk STAT4U.
Parafia Katedralna nie ponosi
odpowiedzialności za ich treść.

Dziś jest: 12.04.2021. Joomla 2.5 templates. Parafia Katedralna Rzeszów 2012. Przygotowanie strony: zikomp. Redaktor: X.Bogusław.