Duszpasterstwa

Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza

Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza

lso

W Parafii Katedralnej grono ministrantów, lektorów i animatorów tworzących Liturgiczną Służbę Ołtarza (LSO) liczy około 50 chłopców. Służbę przy ołtarzu pełnią w sześciu zespołach liturgicznych. Każda grupa ma wyznaczony swój dzień tygodnia oraz godzinę w niedzielę, na których zapewniają oprawę liturgiczną Mszy Świętych.

Liturgiczna Służba Ołtarza przygotowuje także asystę liturgiczną na różne uroczystości w Naszej Parafii. Pomaga również klerykom w przygotowaniu liturgii z udziałem księdza Biskupa.

Do grona ministrantów przyjmowani są chłopcy ze szkoły podstawowej, którzy przystąpili do I Komunii Św. Nabór odbywa się corocznie przed i po wakacjach. 

Każdego roku po odbyciu rocznego przygotowania do grona Ministrantów zostaje przyjętych od kilku do kilkunastu chłopców. W tym roku przyjęto 9 nowych kandydatów, którzy ochoczo podejmują posługe przy ołtarzu.

Formacja członków Służby Liturgicznej odbywa się przede wszystkim na cotygodniowych spotkaniach w odpowiednich grupach wiekowych. Spotkania dla ministrantów odbywaja się we wtorki o godz. 16:45, a dla lektorów we wtorki po Mszy świętej wieczornej. Osobne spotkanie z księdzem opiekunem maja także animatorzy.

Podczas zbiórek ministranci uczą się posługi liturgicznej oraz jak rozumieć i przeżywać liturgię. Uczestniczą w ćwiczeniach, poznają historię Kościoła, życiorysy świętych, kulturę i zwyczaje religijne. Formują również swoją postawę chrześcijańską. Wielką pomocą księdzu opiekunowi służą animatorzy, którzy prowadzą zbiórki dla młodszych ministrantów.

Wyróżniający się wzorową postawą i gorliwością lektorzy mają szansę zostać animatorami LSO, którzy po zakończonej formacji otrzymują Krzyż Animatorski i błogosławieństwo od ks. Biskupa. 

Spośród chłopców uczących się w gimnazjum, kilkunastu uczestniczy w przygotowaniu do posługi lektora. Lektorzy stale doskonalą swoje umiejętności oraz pogłębiają wiedzę religijną i biblijną pod okiem księdza Pawła.

Liturgiczna Służba Ołtarza bierze udział w zajęciach sportowo - rekreacyjnych. Ministranci i lektorzy uczestniczą w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu dekanalnym i diecezjalnym.

W czasie wakacji Duszpasterstwo LSO Diecezji Rzeszowskiej organizuje turnusy rekolekcyjne, z których chętnie korzystają ministranci i lektorzy z Rzeszowskiej Katedry. 

Naszym opiekunem jest obecnie ks. Paweł Wójcik


Wszystkich chętnych chłopców do posługi przy ołtarzu zapraszamy na spotkanie o godz. 16:30 w środę w dolnym kościele.


Króluj nam Chryste!

stat4u

Reklamy ukazujące się w serwisie są
częścią statystyk STAT4U.
Parafia Katedralna nie ponosi
odpowiedzialności za ich treść.

Dziś jest: 12.04.2021. Joomla 2.5 templates. Parafia Katedralna Rzeszów 2012. Przygotowanie strony: zikomp. Redaktor: X.Bogusław.