Transmisje z Katedry na żywo na youtube Katedra Rzeszowska na Facebooku

Katedra Rzeszowska

Transmisje z Katedry na żywo na youtube Katedra Rzeszowska na Facebooku

Bierzmowanie dorosłych

Berzmowanie-doros-ych

Bierzmowanie dorosłych w diecezji rzeszowskiej odbywa się w kościele Farnym w Rzeszowie, w drugi piątek każdego miesiąca podczas Mszy Świętej o godzinie:

Przygotowanie do Bierzmowania osób dorosłych przeprowadza się w swojej parafii. Osoby zainteresowane winny odpowiednio wcześniej zgłosić się do swojego duszpasterza.

 

Uwagi:

  1. Kandydaci wraz ze świadkami, zaopatrzeni w "świadectwo", że zostali przygotowani do przyjęcia tego Sakramentu oraz w "Kartę do Bierzmowania", zgłaszają się w zakrystii w Farze Rzeszowskiej pół godziny przed rozpoczęciem Mszy Świętej.
  2. "Kartę do Bierzmowania" wydaje ksiądz przygotowujący daną osobę do przyjęcia tego sakramentu. Na karcie winna być pieczęć parafialna.
  3. KANDYDACI WRAZ ZE ŚWIADKAMI POWINNI SIĘ WYSPOWIADAĆ, ZANIM PRZYJADĄ NA MIEJSCE UDZIELANIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA.
  4. Sakramentu Bierzmowania udziela się w czasie Mszy świętej, podczas której bierzmowani i świadkowie przystępują do Komunii świętej.
  5. Do udziału w Bierzmowaniu zapraszamy także rodzinę bierzmowanego.
  6. Po Bierzmowaniu Parafia Farna w Rzeszowie dokonuje zapisu w Księdze Bierzmowanych i przekazuje zaświadczenie bierzmowanemu, który ma obowiązek dostarczyć do parafii, która je wystawiła. Na tych parafiach spoczywa obowiązek przesłania wiadomości do parafii Chrztu osób bierzmowanych.

WYMAGANIA, JAKIE MUSI SPEŁNIĆ ŚWIADEK BIERZMOWANIA
(według Kodeksu Prawa Kanonicznego)

Kan. 892 - Wedle możności bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek, który ma troszczyć się, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem.
Kan. 893 - § 1. Ten może spełniać zadanie świadka. kto wypełnia warunki określone w kan. 874.
§ 2. Wypada, aby świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego.

•••

Kan. 874 - § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 

Powrót na górę strony