Transmisje z Katedry na żywo na youtube Katedra Rzeszowska na Facebooku

Katedra Rzeszowska

Transmisje z Katedry na żywo na youtube Katedra Rzeszowska na Facebooku

Domowy Kościół

Na terenie naszej parafii mamy 7 kręgów Domowego Kościoła, w których uczestniczy 32 małżeństwa. Duchowymi opiekunami kręgów są: ks. Krzysztof Gołąbek, ks. Michał Rurak, ks. Krzysztof Golas, ks. Rafał Wesołowski i ks. Szczepan Węglowski.

Ponadto przy naszej Katedrze funkcjonuje Rejon I Domowego Kościoła, który skupia kilka parafii: Rzeszów-Katedra, Opatrzności Bożej w Rzeszowie (Salezjanie), Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie (os. Biała), Wniebowzięcia NMP w Rzeszowie (Zalesie) i Św. Katarzyny w Tyczynie. W całym Rejonie pracuje łącznie 13 kręgów, w których formuje się 65 małżeństw. Pary animatorskie poszczególnych kręgów tworzą Krąg Rejonowy, który spotyka się 4 razy w roku w celach modlitewno-formacyjnych.

Posługę Moderatora Rejonowego pełni ks. Krzysztof Golas, a Pary Rejonowej – Krystyna i Marek Rzucidłowie.

Domowy Kościół to gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie, którego założycielem jest Czcigodny Sługa Boży Ks. Franciszek Blachnicki. Ruch ten zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym, w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Kręgi Domowego Kościoła spotykają się jeden raz w miesiącu na spotkaniach modlitewno-formacyjnych. Spotkania te składają się z trzech części:

Co roku małżeństwa z naszych kręgów uczestniczą też w rekolekcjach formacyjnych i tematycznych oraz dniach wspólnoty.

Małżeństwa, które chciałyby dołączyć do formacji w Domowym Kościele proszone są o kontakt z Parą Rejonową, tel. 606 739 658 (Krystyna Rzucidło).

Powrót na górę strony