Transmisje z Katedry na żywo na youtube Katedra Rzeszowska na Facebooku

Katedra Rzeszowska

Transmisje z Katedry na żywo na youtube Katedra Rzeszowska na Facebooku

Domowy Kościół

Na terenie naszej parafii mamy 7 kręgów Domowego Kościoła, w których uczestniczy 32 małżeństwa. Duchowymi opiekunami kręgów są: ks. Krzysztof Gołąbek, ks. Michał Rurak, ks. Krzysztof Golas, ks. Paweł Matuszewski i ks. Szczepan Węglowski.

 

Ponadto przy naszej Katedrze funkcjonuje Rejon I Domowego Kościoła, który skupia kilka parafii: Rzeszów-Katedra, Opatrzności Bożej w Rzeszowie (Salezjanie), Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie (os. Biała), Wniebowzięcia NMP w Rzeszowie (Zalesie) i Św. Katarzyny w Tyczynie. W całym Rejonie pracuje łącznie 13 kręgów, w których formuje się 65 małżeństw. Pary animatorskie poszczególnych kręgów tworzą Krąg Rejonowy, który spotyka się 4 razy w roku w celach modlitewno-formacyjnych.

Posługę Moderatora Rejonowego pełni ks. Krzysztof Golas, a Pary Rejonowej – Jadwiga i Stanisław Soplowie.

 

Domowy Kościół to gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie, którego założycielem jest Czcigodny Sługa Boży Ks. Franciszek Blachnicki. Ruch ten zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym, w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Kręgi Domowego Kościoła spotykają się jeden raz w miesiącu na spotkaniach modlitewno-formacyjnych. Spotkania te składają się z trzech części:

- dzielenie się życiem - troskami i radościami dnia codziennego,

- część modlitewna, w której celem jest wspólna refleksja nad Słowem Bożym,

- część formacyjna, której celem jest podtrzymywanie i pogłębianie wiary przez dzielenie się w atmosferze modlitwy realizacją zobowiązań oraz omówienie nowego tematu formacyjnego.

Co roku małżeństwa z naszych kręgów uczestniczą też w rekolekcjach formacyjnych i tematycznych oraz dniach wspólnoty.

 

Małżeństwa, które chciałyby dołączyć do formacji w Domowym Kościele proszone są o kontakt z Parą Rejonową, tel. 795 569 885 (Jadwiga Sopel).

Powrót na górę strony