Transmisje z Katedry na żywo na youtube Katedra Rzeszowska na Facebooku

Katedra Rzeszowska

Transmisje z Katedry na żywo na youtube Katedra Rzeszowska na Facebooku

Wspólnota Matek w Rzeszowie

Grupa modlitewna Matek powstała przy Zgromadzeniu Sióstr Serafitek w Rzeszowie cztery lata temu. Uformowała się na kanwie duchowości prowadzonego przez Siostry przedszkola i ich współpracy z rodzinami swoich podopiecznych, ale była zainicjowana przez mamy dzieci. Do grupy należą kobiety w różnym wieku, które cieszą się darem rodziny i macierzyństwa. Jest ona stale otwarta na nowe osoby.

Matki spotykają się raz w miesiącu, w trzeci wtorek miesiąca. Najważniejszym i centralnym punktem programu jest zawsze Msza św. Sprawowana w intencji ich rodzin oraz adoracja Najświętszego Sakramentu. Oprócz tego odbywają się rozważania wybranych fragmentów Pisma Św. i odnoszenie ich do swojego życia, był także czas na analizowanie treści Listu Jana Pawła II skierowanego do kobiet. Przed ważnymi świętami Mamy dzielą się swoimi pomysłami dotyczącymi wdrażania pociech w celebrowanie ich obrzędowości np. Wielkiego Postu lub inne praktyki wprowadzające dzieci w świat dobrze rozumianej religijności.

Spotkania są od czasu do czasu uświetniane zapraszaniem ciekawych osób duchownych lub świeckich, które wygłaszają prelekcje, dzielą się swoją wiedzą dotyczącą funkcjonowania współczesnej rodziny chrześcijańskiej oraz świadectwami. Bywają też „sesje” wyjazdowe połączone z modlitwą i wypoczynkiem dla całych rodzin w plenerze lub wspólne kolędowanie przy kawie i herbacie.

W grupie Mam zawsze panuje serdeczna, ciepła atmosfera. Można tu usłyszeć dobre rady związane z religijnym wychowaniem dzieci, prosić o wsparcie modlitewne w trudnych sprawach, uzyskać informacje na nurtujące dylematy rodzinne. Zawsze w spotkaniach uczestniczy osoba duchowna. Jest nią oczywiście kapłan sprawujący Mszę św. i wygłaszający homilię dla Mam oraz czuwająca nad charakterem całego spotkania Siostra zakonna, która koordynuje terminy spotkań, inspiruje do nowych inicjatyw.

Wielkim osiągnięciem grupy modlitewnej Matek jest zorganizowanie pierwszych Rekolekcji dla Mam z małymi dziećmi w Rzeszowie. To alternatywna w stosunku do tradycyjnych rekolekcji organizowanych w parafiach forma, uwzględniająca czas i specyfikę udziału młodych mam w takich naukach. Siostry Serafitki wspaniale wsparły tę inicjatywę, zaoferowały pomoc w opiece nad nieco większymi pociechami, a te najmłodsze miały zapewnione specjalne pomieszczenie wyposażone m.in. w przewijak i czajnik elektryczny. Zadbano o nagłośnienie sprawiające, że przy pielęgnacji niemowlęcia mama mogła nieprzerwanie uczestniczyć w rekolekcjach. W tym roku Mamy postanowiły wraz z Siostrami wykorzystać to znakomite osiągnięcie i nadać rekolekcjom charakter cykliczny.

Grupa Matek modli się za swoje dzieci i mężów. To wyjątkowa inicjatywa owocująca niepowtarzalnym klimatem spotkań, rozmodleniem i integracją Matek. Więź, która jednoczy je tu najbardziej, to zjednoczenie w zawierzeniu Jezusowi swoich rodzin, troska o duchowe wartości w rodzinie oraz pielęgnowanie chrześcijańskiej postawy we współczesnej rzeczywistości.

matki

Powrót na górę strony