Transmisje z Katedry na żywo na youtube Katedra Rzeszowska na Facebooku

Katedra Rzeszowska

Transmisje z Katedry na żywo na youtube Katedra Rzeszowska na Facebooku

Wspólnota Dzieła Intronizacji NSPJ

WSPÓLNOTA DZIEŁA INTRONIZACJI NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA KRÓLA KRÓLÓW I PANA PANÓW

ZNAK WSPÓLNOTY: wizerunek Chrystusa Króla w koronie, z widocznym Sercem, prawa ręka uniesiona do błogosła­wieństwa, w lewej ręce berło.

CEL WSPÓLNOTY: adoracja Najświętszego Sakramentu, wynagradzanie NSPJ za grzechy osobiste, rodzinne i spo­łeczne, szerzenie Królowania Bożego w sercach ludzkich, rodzinach, parafiach, miastach i Ojczyźnie przez Intronizację Najświętszego Serca Pana Jezusa, przygotowanie rodzin, parafii i miasta do Intronizacji Najświętszego Serca Pana Je­zusa w wymiarze państwowym.

ZADANIA WSPÓLNOTY: cotygodniowa adoracja Najświęt­szego Sakramentu (termin stały uzgodniony z księdzem probosz­czem - w naszej parafii w czwartek), raz w miesiącu Msza Święta w intencji wynagradzającej oraz Intronizacji NSPJ w życiu osobistym, rodzinnym i spo­łecznym, raz w roku ponowienie Intronizacji NSPJ w parafii w rocznicę tego aktu, włączanie się w pracę parafialną.

CZŁONKOWIE WSPÓLNOTY: ochrzczeni, mogą należeć do innych wspólnot. Dokonują oni poświęcenia się NSPJ i Jezusa uznają Królem swojego życia. Starają się żyć w sta­nie łaski uświęcającej. Codziennie modlą się. Uczestniczą w cotygodniowej adoracji Najświętszego Sakramentu. Raz w tygodniu w dniu powszednim uczestniczą we Mszy Świętej. Biorą udział w rekolekcjach, sympozjach i czuwaniach orga­nizowanych przez Wspólnotę. Są apostołami Dzieła Introni­zacji Najświętszego Serca Pana Jezusa.

ZASADY WSPÓLNOTY: działać w ramach parafii za zgodą i pod opieką ks. proboszcza, włączać się w inicjatywy diecezjalne i ogólnopolskie uzgodnione z Krajowym Delegatem KEP ds. Wspólnot Dzieła Intronizacji NSPJ oraz Duszpasterzem Diecezjalnym.

Opiekunem wspólnoty jest ks. Michał Rurak.

W Ojczyźnie naszej, przygotowaniem do uczczenia Święta Chrystusa Króla są podejmowane w parafiach 24 godzinne adoracje Najświętszego Sakramentu. W tym roku w Katedrze całodobową adorację Najświętszego Sakramentu rozpoczniemy w poniedziałek 13.11.23 r. po Mszy Św. wieczornej i będziemy trwać na adoracji do wtorku 14.11.23 r. do Mszy Św. wieczornej. Będziemy modlić się i upraszać łaski dla siebie i parafii, oraz wynagradzać Bożemu Sercu i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze, parafii i całej naszej Ojczyzny. Niech nie zabraknie chętnych do podjęcia tego radosnego trudu o każdej porze dnia i nocy.

W Katedrze rzeszowskiej zbliża się kolejna rocznica Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla królów i Pana panujących. Aby zapoznać i wcielić w serca wiernych Miłość do Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla i Pana, to od 12 do 15 grudnia 2010 r. w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa trwały rekolekcje, głoszone przez o. Jana Mikruta CSsR. Chcąc wynagradzać Panu Jezusowi za Jego Miłość Boskiego Serca w każdy czwartek słychać modlitwę uwielbienia, dziękczynienia, przebłagania i prośby, która jest wyznaniem naszej wiary i wyznaniem tej wiary przez Akt Intronizacji NSPJ: Jezu jesteś Królem! Jezu jesteś moim Królem! Daj mi poznać wolę Twoją Panie, oto jestem. Dalej na kolanach przed Najświętszym Sakramentem zawierzamy się w modlitwie: Przychodzimy do Ciebie, Panie Jezu, w łączności duchowej z czcicielami Serca Twego w Polsce, z głęboką wiarą, że Ty jesteś Królem i w Tobie mamy życie wieczne. Składamy Ci, Boże w Trójcy Jedyny, hołd i uwielbienie wołając: Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokościach! Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach! Przychodzimy do Ciebie świadomi jak bardzo Naród nasz obraża Twój, Jezu, Majestat i rani Twoje kochające Serce. Pragniemy Cię zatem przeprosić i błagamy: Przepuść Panie, przepuść ludowi Twemu i nie zostawiaj nas samymi i zagubionymi wśród morza zła. Przychodzimy poddając się Twemu panowaniu, Twemu przykazaniu miłości, pragnąc, aby poddany Tobie stał się cały Naród Polski. Pragniemy, by Twoje Serce zatriumfowało i aby Twoje Królestwo rozlało się po całej ziemi! Przeto wołamy: Boże Ojcze, Synu i Duchu Święty, daj, aby Dzieło Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa wzrastało mocą Twoją, a przy naszym zaangażowaniu serc i woli w działaniu przeciw mocom zła. Przyjmij, Boże, nasze zawierzenie i oddanie, nasze skromne siły i naszą wielką wolę, by Ci służyć.  Spraw, aby w Polsce i na całym świecie nastało królowanie Serca Jezusowego przez Niepokalane Serce Maryi. Spraw, aby Aktu tego dokonał Kościół wraz z władzami politycznymi. Wierzymy, że oczekujesz, Panie tego i że Akt ten przyniesie początek ładu społecznego, pokoju i pojednania, uzdatniając do wzajemnej miłości. Usłysz, Panie, głos ludu Tobie się poświęcającego, głos, który kierujemy do Ciebie adorując Twe Przenajświętsze Serce, Ciało i Krew, za wstawiennictwem Maryi Królowej Polski i Wszystkich Świętych. Usłysz, Panie i przyjmij modlitwy nasze. Amen.

Wszystkich wiernych zapraszamy do adoracji Najświętszego Sakramentu w każdy czwartek, gdy modli się Wspólnota Dzieła Intronizacji NSPJ od 17:00, a od poniedziałku do piątku każdego tygodnia jest wystawiony Najświętszy Sakrament od godz. 15:00 do 17:50.

Powrót na górę strony