Transmisje z Katedry na żywo na youtube Katedra Rzeszowska na Facebooku

Katedra Rzeszowska

Transmisje z Katedry na żywo na youtube Katedra Rzeszowska na Facebooku

Pogrzeb

W kancelarii parafialnej parafii zmarłego najbliższa rodzina powinna okazać:

  1. Odpis Aktu zgonu z USC.
  2. Kartkę z biura cmentarza dla kościoła odprawiającego nabożeństwo pogrzebowe.
  3. Potwierdzenie przyjętych przed zgonem sakramentów, jeśli zmarły był w nie zaopatrzony.

Każdy wierny, albo ci, do których należy troska o pogrzeb zmarłego, mogą wybrać inny kościół na pogrzeb niż własny kościół parafialny zmarłego. Potrzebna jest jednak zgoda zarządzającego tym kościołem oraz zawiadomienie własnego proboszcza (w kancelarii należy przedstawić pismo od własnego proboszcza do parafii pogrzebu).

Z naszego kościoła w pogrzebie na cmentarzu, oprócz kapłana odprawiającego nabożeństwo, bierze udział organista, z którym należy wcześniej się skontaktować tel. 604 225 279.

Ofiarowane intencje Mszy Świętych za zmarłego lub zmarłą od najbliższej rodziny odprawiamy po pogrzebie w kolejności najbliższych wolnych dni, pozostałe intencje przekazywane są misjonarzom i odprawiane na misjach.

Pogrzeb katolicki (kościelny) przysługuje zmarłemu chrześcijaninowi, który prowadził życie katolickie. Nie można pochować po katolicku: notorycznych odstępców od wiary, heretyków, schizmatyków i jawnych grzeszników, chyba, że przed śmiercią okazali znaki pokuty, skruchy.

Powrót na górę strony