Transmisje z Katedry na żywo na youtube Katedra Rzeszowska na Facebooku

Katedra Rzeszowska

Transmisje z Katedry na żywo na youtube Katedra Rzeszowska na Facebooku

Liturgiczna Służba Ołtarza

W Parafii Katedralnej grono ministrantów, lektorów i animatorów tworzących Liturgiczną Służbę Ołtarza (LSO) liczy około 50 chłopców. Służbę przy ołtarzu pełnią w sześciu zespołach liturgicznych. Każda grupa ma wyznaczony swój dzień tygodnia oraz godzinę w niedzielę, na których zapewniają oprawę liturgiczną Mszy Świętych. Liturgiczna Służba Ołtarza przygotowuje także asystę liturgiczną na różne uroczystości w Naszej Parafii. Pomaga również klerykom w przygotowaniu liturgii z udziałem księdza Biskupa. Do grona ministrantów przyjmowani są chłopcy ze szkoły podstawowej, którzy przystąpili do I Komunii Św. Nabór odbywa się corocznie przed i po wakacjach. Każdego roku po odbyciu rocznego przygotowania do grona Ministrantów zostaje przyjętych od kilku do kilkunastu chłopców. W tym roku przyjęto 9 nowych kandydatów, którzy ochoczo podejmują posługe przy ołtarzu. Formacja członków Służby Liturgicznej odbywa się przede wszystkim na cotygodniowych spotkaniach w odpowiednich grupach wiekowych. Spotkania dla ministrantów odbywaja się we wtorki o godz. 16:45, a dla lektorów we wtorki po Mszy świętej wieczornej. Osobne spotkanie z księdzem opiekunem maja także animatorzy. Podczas zbiórek ministranci uczą się posługi liturgicznej oraz jak rozumieć i przeżywać liturgię. Uczestniczą w ćwiczeniach, poznają historię Kościoła, życiorysy świętych, kulturę i zwyczaje religijne. Formują również swoją postawę chrześcijańską. Wielką pomocą księdzu opiekunowi służą animatorzy, którzy prowadzą zbiórki dla młodszych ministrantów. Wyróżniający się wzorową postawą i gorliwością lektorzy mają szansę zostać animatorami LSO, którzy po zakończonej formacji otrzymują Krzyż Animatorski i błogosławieństwo od ks. Biskupa. Spośród chłopców uczących się w gimnazjum, kilkunastu uczestniczy w przygotowaniu do posługi lektora. Lektorzy stale doskonalą swoje umiejętności oraz pogłębiają wiedzę religijną i biblijną pod okiem księdza Pawła. Liturgiczna Służba Ołtarza bierze udział w zajęciach sportowo - rekreacyjnych. Ministranci i lektorzy uczestniczą w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu dekanalnym i diecezjalnym. W czasie wakacji Duszpasterstwo LSO Diecezji Rzeszowskiej organizuje turnusy rekolekcyjne, z których chętnie korzystają ministranci i lektorzy z Rzeszowskiej Katedry. Naszym opiekunem jest obecnie ks. Paweł Wójcik

Powrót na górę strony