Transmisje z Katedry na żywo na youtube Katedra Rzeszowska na Facebooku

Katedra Rzeszowska

Transmisje z Katedry na żywo na youtube Katedra Rzeszowska na Facebooku

Katedralny Chór Chłopięco-Męski "Pueri Cantores Resovienses"

655b1099e7376-o-large

Katedralny Chór Chłopięco-Męski „Pueri Cantores Resovienses” został założony w 1985 roku przez znaną i cenioną chórmistrzynię Urszulę Jeczeń-Biskupską. Początkowo nazywał się Rzeszowskim Chórem Chłopięco-Męskim i działał przy kościele Podwyższenia Krzyża w Rzeszowie.

W roku 1986 chór przeniósł swoją siedzibę do klasztoru oo. Bernardynów w Rzeszowie. Wówczas prezesem chóru został Stanisław Żyracki. Od 1989 roku funkcjonuje Katolickie Towarzystwo Chóru Chłopięco-Męskiego, którego celem jest wspieranie działalności zespołu.

Inicjatorką i organizatorką tego zamierzenia była Urszula Jeczeń-Biskupska wraz z adwokatem Andrzejem Kurowskim, który opracował statut towarzystwa. Prezesem stowarzyszenia wybrano Bronisława Czubarę. Następnie funkcję tą pełnili Ryszard Bieniek, Paweł Niemiec i Jerzy Wójcik, Stanisław Żyracki oraz Irena Steciak. Obecnie prezesem stowarzyszenia jest ponownie Ryszard Bieniek.

Rolę asystenta kościelnego pełni ks. Julian Wybraniec.

Od 1993 roku chór działa pod patronatem Katedry Rzeszowskiej przyjmując nazwę Katedralnego Chóru Chłopięco-Męskiego „Pueri Cantores Resovienses”. Opiekunem chóru do roku 2011 był proboszcz parafii Ks. Infułat Stanisław Mac, który pomaga zespołowi do dzisiaj. Opiekę nad chórem przejął ks. Jan Delekta, a obecnie ks. Krzysztof Gołąbek - proboszcz Katedry.

W 1993 r. zespół stał się członkiem Polskiej i Światowej Federacji „Pueri Cantores”, której celem jest pielęgnowanie tradycji śpiewu chóralnego, rozwijanie kontaktów między chórami z różnych stron świata, szerzenie pokoju i religijne wychowanie młodzieży w oparciu o ewangeliczny system wartości. 

Chór bierze także udział we wszystkich ważnych uroczystościach świeckich i kościelnych w Rzeszowie. Co roku występuje na imprezach z okazji świąt narodowych, jest częstym gościem na scenie Filharmonii Podkarpackiej, nagrywa dla radia i telewizji. Współpracuje także z Wydziałek Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Filharmonii Podkarpackiej i Krakowskiej, Zespołem Szkół Muzycznych nr 1 i 2 w Rzeszowie, Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie, Teatrem Maska i innymi instytucjami kulturalnymi, samorządowymi i oświatowymi.

W czerwcu 2010 roku chór „Pueri Cantores Resovienses” wystąpił w Katedrze Rzeszowskiej z okazji jubileuszu 25-lecia oraz pożegnał dyrygentkę Urszulę Jeczeń-Biskupską. Jej obowiązki przejął Marcin Florczak – absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lubaczowie w klasie skrzypiec i Uniwersytetu Rzeszowskiego na Wydz. Pedagogicznym (kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej). Ukończył także podyplomowe studia chórmistrzowskie w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy na wydz. Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej. Po nim funkcję dyrygenta przejęły Edyta Kotula i Angela Pacuta. Od 2023 r. dyregentem chóru jest Aleksandra Fiołek-Matuszewska.

Najczęściej Chór śpiewa podczas liturgii Mszy Świętej posługując w liturgii podczas najważniejszych uroczystości odbywających się w Katedrze Rzeszowskiej. Ponadto tradycyjnie co roku wykonuje podczas rezurekcji w Katedrze Alleluja G.F. Haendela oraz organizuje koncerty kolęd. Chór często także uczestniczy w uroczystościach z okazji świąt narodowych, gdyż w swoim repertuarze posiada obok muzyki sakralnej, utwory ludowe, żołnierskie, rozrywkowe i patriotyczne.

Powrót na górę strony