Transmisje z Katedry na żywo na youtube Katedra Rzeszowska na Facebooku

Katedra Rzeszowska

Transmisje z Katedry na żywo na youtube Katedra Rzeszowska na Facebooku

Katedralny Chór Chłopięco-Męski Pueri Cantores Resovienses

Katedralny Chór Chłopięco-Męski „Pueri Cantores Resovienses” został założony w 1985 roku przez znaną i cenioną chórmistrzynię Urszulę Jeczeń-Biskupską. Początkowo nazywał się Rzeszowskim Chórem Chłopięco-Męskim i działał przy kościele Podwyższenia Krzyża w Rzeszowie.

W roku 1986 chór przeniósł swoją siedzibę do klasztoru O.O.Bernardynów w Rzeszowie. Wówczas prezesem chóru został Stanisław Żyracki. Od 1989 roku funkcjonuje Katolickie Towarzystwo Chóru Chłopięco-Męskiego, którego celem jest wspieranie działalności zespołu.

Inicjatorką i organizatorką tego zamierzenia była Urszula Jeczeń-Biskupska wraz z adwokatem Andrzejem Kurowskim, który opracował statut towarzystwa. Prezesem stowarzyszenia wybrano Bronisława Czubarę. Następnie funkcję tą pełnili Ryszard Bieniek, Paweł Niemiec i Jerzy Wójcik. Obecnie prezesem stowarzyszenia jest ponownie Stanisław Żyracki.

Rolę asystenta kościelnego w Katolickim Towarzystwie Śpiewaczym pełni ks. Julian Wybraniec.

Od 1993 roku chór działa pod patronatem Katedry Rzeszowskiej przyjmując nazwę Katedralnego Chóru Chłopięco-Męskiego „Pueri Cantores Resovienses”. Opiekunem chóru do roku 2011 był proboszcz parafii Ks. Infułat Stanisław Mac, który pomaga zespołowi do dzisiaj. Opiekę nad chórem przejął prałat Jan Delekta, a obecnie proboszcz Krzysztof Gołąbek.

W 1993 r. zespół stał się członkiem Polskiej i Światowej Federacji „Pueri Cantores”, której celem jest pielęgnowanie tradycji śpiewu chóralnego, rozwijanie kontaktów między chórami z różnych stron świata, szerzenie pokoju i religijne wychowanie młodzieży w oparciu o ewangeliczny system wartości. 

Chór bierze także udział we wszystkich ważnych uroczystościach świeckich i kościelnych w Rzeszowie. Co roku występuje na imprezach z okazji świąt narodowych, jest częstym gościem na scenie Filharmonii Podkarpackiej, nagrywa dla radia i telewizji. Współpracuje także z Wydziałek Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Filharmonii Podkarpackiej i Krakowskiej, Zespołem Szkół Muzycznych nr 1 i 2 w Rzeszowie, Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie, Teatrem Maska i innymi instytucjami kulturalnymi, samorządowymi i oświatowymi.

W czerwcu 2010 roku chór „Pueri Cantores Resovienses” wystąpił w Katedrze Rzeszowskiej z okazji jubileuszu 25-lecia oraz pożegnał dyrygentkę Urszulę Jeczeń-Biskupską. Jej obowiązki przejął Marcin Florczak – absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lubaczowie w klasie skrzypiec i Uniwersytetu Rzeszowskiego na Wydz. Pedagogicznym (kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej). Ukończył także podyplomowe studia chórmistrzowskie w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy na Wydz. Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej.

Najczęściej Chór śpiewa podczas liturgii Mszy świętej i uświetnia najważniejsze uroczystości odbywające się w Katedrze Rzeszowskiej. Ponadto tradycyjnie co roku wykonuje w Katedrze podczas rezurekcji Alleluja G.F. Haendela oraz organizuje koncerty kolęd. Chór często także uczestniczy w uroczystościach z okazji Świąt Narodowych, gdyż w swoim repertuarze posiada obok muzyki sakralnej, utwory ludowe, żołnierskie, rozrywkowe i patriotyczne.

 

Może być zdjęciem przedstawiającym 8 osób

Powrót na górę strony